Bitvavohulp-logo-banner

Advertentie 

Bitvavohulp

DCG Update Statement (06-01-2023)

* Updated on 07-01-2023 09:35Please find the English version below.

[Dutch] Zoals eerder gemeld is Bitvavo samen met andere schuldeisers en adviseurs actief in gesprek met DCG om het openstaande bedrag terug te krijgen.

Op 4 januari heeft Genesis gepubliceerd dat zij een oplossing in zicht heeft. Gisteravond is echter een artikel in de WSJ geplaatst waarin wordt gesuggereerd dat Genesis, dochterbedrijf van DCG, overweegt om faillissement aan te vragen.

In onderstaand artikel lichten wij toe waarom dit, en mogelijke andere ontwikkelingen, voor Bitvavo niet tot onzekerheid leidt.

Proces van onderhandelingDe onderhandelingen van de afgelopen periode zijn recentelijk in een nieuwe fase beland. Het is niet ongewoon dat in het proces van onderhandeling, partijen de druk op elkaar verhogen. Dit hebben we recentelijk gezien in de communicatie tussen Gemini en DCG in het publieke domein. Dit kan nog even aanhouden. Ook het bericht van een mogelijk faillissement van Genesis plaatsen wij in deze context van onderhandelingsstrategie.

Het vooruitzicht om tot een overeenkomst te komen en het openstaande bedrag terug te krijgen, verandert niet bij een mogelijk faillissement van Genesis. Eenzelfde geldt voor een mogelijk onderzoek door de SEC naar DCG zoals gepubliceerd door Bloomberg. In deze gevallen zouden de tijdlijnen mogelijk be?nvloed worden en zou het proces langer kunnen duren.

Zekerheid voor klantenZoals eerder aangegeven heeft de huidige situatie met betrekking tot DCG geen impact op de klanten van Bitvavo, haar platform en haar dienstverlening. Bitvavo staat garant voor het uitstaande bedrag en heeft daarmee het risico van haar klanten overgenomen.

Vragen?Wij stellen onze klant voorop. Dit zeggen we niet alleen, maar doen we ook daadwerkelijk. Onze sterke, onafhankelijke financi?le positie stelt ons in staat om op deze manier te handelen.

We zullen onze klanten actief blijven informeren over de ontwikkelingen. Neem voor vragen contact op met support@bitvavo.com of kijk bij de veelgestelde vragen.

Klanten – support@bitvavo.comZakelijke klanten – corporate@bitvavo.comPers – press@bitvavo.com

As previously reported, Bitvavo, along with other creditors and advisors, is actively in conversations with DCG to recover the resulting debt as soon as possible.

On January 4th, Genesis published that a solution is in sight. Last night an article was posted in the WSJ suggesting that Genesis, subsidiary of DCG, considers filing for bankruptcy.

In the article below, we explain why this and potential other developments do not lead to uncertainty for Bitvavo.

Process of negotiationNegotiations have entered a new phase. It is not uncommon that in the process of negotiation, parties act to increase pressure on each other. We have seen this recently in communications between Gemini and DCG in public. This could continue for some time. We also place this news of a possible bankruptcy of Genesis in the context of ongoing negotiations.

The prospect of reaching an agreement and recovering the outstanding amount does not change in the event of a possible bankruptcy of Genesis. The same applies for a possible US Investigation over internal transfers within DCG as reported by Bloomberg. However, in these cases, timelines could be affected and the process might take longer.

Certainty for customersAspreviously indicated, the current situation regarding DCG does not impact Bitvavo’s customers, its platform and its services. Bitvavo has guaranteed the outstanding amount and thus assumed the risk on behalf of its customers.

Questions?We put our customers first. These are not merely words, but are backed by our actions. Our strong, independent financial position enables us to act in this way.

We will continue to actively inform our customers about future developments. If you have any questions, please contact support@bitvavo.com or check out our FAQ.

Customers – support@bitvavo.comCorporate customers – corporate@bitvavo.comPress – press@bitvavo.comRead MoreBitvavo

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Bitcoinhelper-banner2

Advertentie 

<

Advertentie 

Recente berichten

DCG Update Statement (27-01-2023)

Please find the English version below.

[Dutch] Zoals eerder gemeld is Bitvavo samen met andere schuldeisers en adviseurs actief in gesprek met DCG om het openstaande bedrag terug te krijgen.

De onderhandelingspartijen zijn de afgelopen week dichterbij een oplossing gekomen en zijn daar positief over, zoals ook blijkt uit onder

Bitvavohulp

DCG Update Statement (20-01-2023)

Please find the English version below.

[Dutch] Zoals eerder [https://blog.bitvavo.com/dcg-update-statement-10-01-2023/]
gemeld is Bitvavo samen met andere schuldeisers en adviseurs actief in gesprek
met DCG om het openstaande bedrag terug te krijgen.

Afgelopen nacht heeft Genesis Chapter 11 ingediend. Dit is een belangrijke stap
in het proces

Bitvavohulp

DCG Update Statement (19-01-2023)

Please find the English version below. [Dutch] Zoals eerder gemeld is Bitvavo samen met andere schuldeisers en adviseurs actief in gesprek met DCG om het openstaande bedrag terug te krijgen. In verschillende internationale media, waaronder Financial Times en The Block wordt melding gemaakt van een op handen zijnde akkoord tussen

Bitvavohulp

DCG Update Statement (10-01-2023)

Please find the English version below. [Dutch] Zoals eerder gemeld is Bitvavo samen met andere schuldeisers en adviseurs de afgelopen periode actief in gesprek met DCG om het openstaande bedrag terug te krijgen. Tegenvoorstel Gisteren, op 9 januari, ontvingen wij een (tegen)voorstel van DCG waarin werd aangeboden om in

Crypto Nieuws