Bitvavohulp-logo-banner

Bitvavo lists CFX and EDU

Please find the Dutch version below.

[English] We’ve added more crypto assets to our platform. You can now trade, deposit, and withdraw Conflux (CFX) and Open Campus (EDU) at Bitvavo. Learn more about the assets below.

Conflux (CFX) is a blockchain designed to empower decentralized applications (dApps), e-commerce, and Web 3.0 infrastructure. Its main goals are scalability, decentralization, and security. The platform aims to streamline the transfer of valuable assets by ensuring speed, efficiency, and low transaction costs without network congestion.

Conflux achieves this through its Tree-Graph consensus mechanism, which combines Proof-of-Work (PoW) and Proof-of-Stake (PoS) algorithms to reach consensus. The protocol supports Turing-complete smart contracts written in Solidity, similar to Ethereum. To drive its growth, Conflux utilizes the CFX token, its native cryptocurrency. CFX provides users with financial incentives to actively participate and contribute to the network. It serves as the means to pay for transaction fees, govern the network, and rewards miners who secure the network through staking. Learn more about CFX.

The goal of the Open Campus Protocol is to revolutionize the education landscape by decentralizing the creation and distribution of educational content. The web3 education protocol seeks to leverage blockchain technology to establish a fairer educational system, allowing teachers and content creators to monetize their contributions.

EDU is the native utility token of the Open Campus Protocol. It facilitates collaboration but also serves as an incentive for content creation, driving the protocol’s growth. The current applications of the token encompass various aspects. These include rewarding content creators for their share of revenue, converting educational content into NFTs, enabling payments for accessing Open Campus partner educational platforms, and conferring voting rights within the framework of EDU governance. Learn more about EDU.

[Dutch] We hebben twee nieuwe assets toegevoegd aan ons platform. Vanaf vandaag kun je Conflux (CFX) en Open Campus (EDU) verhandelen, storten en opnemen bij Bitvavo. Lees hieronder meer over deze assets.

Over Conflux (CFX)

Conflux (CFX) is een blockchain die decentrale applicaties (DApps), e-commerce en de infrastructuur voor Web 3.0 mogelijk maakt. Speerpunten hierbij zijn schaalbaarheid, decentralisatie en beveiliging. Via het platform wordt de overdracht van waardevolle assets gestroomlijnd: transacties verlopen snel, effici?nt en goedkoop, zonder congestie van het netwerk. Hiervoor gebruikt Conflux het Tree-Graph-consensusmechanisme, waarbij de consensus wordt bereikt met een combinatie van PoW- en PoS-algoritmen (Proof of Work en Proof of Stake).

Het protocol ondersteunt Turing-complete smart contracts die in de programmeertaal Solidity zijn geschreven en lijkt in dat opzicht op Ethereum. Conflux kan groeien dankzij het CFX-token, de native cryptocurrency. CFX vormt een financi?le prikkel en laat gebruikers actief deelnemen en bijdragen aan het netwerk. De token dient als betaalmiddel voor de transactiekosten, zorgt voor governance van het netwerk en is een beloning voor miners die het netwerk beveiligen met behulp van staking. Lees meer over CFX.

Over Open Campus (EDU)

Het Open Campus Protocol wil het onderwijs radicaal veranderen door de ontwikkeling en distributie van educatieve content te decentraliseren. Met het web3 onderwijsprotocol en blockchaintechnologie moet een eerlijker onderwijssysteem tot stand komen, waarin docenten en content creators aan hun bijdragen kunnen verdienen.

EDU is het native utility token van het Open Campus Protocol. De token bevordert onderlinge samenwerking, maar vormt ook een impuls voor het maken van content, zodat het protocol kan uitbreiden. De token heeft momenteel allerlei toepassingen, waaronder: content creators belonen voor hun aandeel van de opbrengst, educatieve content omzetten in NFT’s, betalingen mogelijk maken voor toegang tot de onderwijsplatforms van Open Campus-partners en stemrechten toekennen in het kader van EDU governance. Lees meer over EDU.

Read MoreBitvavo

Bitcoinhelper-banner2
Recente berichten

Your guide to safe crypto trading

We are dedicated to providing you with a secure trading environment. Read on to learn more about the safety measures we have in place.

Bitvavo will delist Augur (REP)

Bitvavo is going to delist Augur (REP). Trading with this asset will be stopped on the 5th of October 2023.